Književnost – rezultati ispita


SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DIO ISPITA ODRŽAN DANA 22.06.2020.GODINE IZ PREDMETA KNJIŽEVNOST

  1. 021/19VPU
  2. 033/19VPU
  3. 013/19VPU
  4. 014/19VPU
  5. 042/19VPU
  6. 020/19VPU
  7. 018/19VPU
  8. 057/18 RNO

PREDMETNI NASTAVNIK: DOC DR DRAGANA ALEKSIĆ