Interna medicina – rezultati ispita; 04.07.2019. godine


R.brBr.indeksaOcjena
1.032/17-FA/v5
2.062/17-S5
3.030/17-SUsmeni
4.040/17-ST5
5.041/17-S5
6.008/17-FA7
7.010/17-FA5

NAPOMENA: Upis ocjena i usmeni ispit će se održati 18.07.2019. godine sa početkom u 11:00 h.