Ekonomika turizma – rezultati I kolokvijalnog ispita


R.br. Br. indeksa Ocjena
1. 011/16-MP 7
2. 002/16-MP 7
3. 003/16-MP 7