Doc.dr Dragana Aleksić – obavještenje za studente


UPIS OCJENA ĆE SE IZVRŠITI DANA 08.07.2020.GODINE U 14:45h

Toga dana studenti su takođe dužni donijeti i sve ostale obaveze i zaduženja (seminarske radove, pripreme, koncepte i sl.)  koja su imali iz svakog ispita.

Doc. dr Dragana Aleksić