ADNA HANIĆ STUDENTICA MEDICINSKOG FAKULTETA POSTALA AMBASADOR NAJVEĆEG KONGRESA STUDENATA U ISTOČNOJ EVROPI


Studentica Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Adna Hanić postala je Ambasador BIMCO-a 2021.

BIMCO je najveći internacionalni medicinski i farmaceutski Kongres studenata i mladih znanstvenika u Istočnoj Evropi.

Adna Hanić ostvarila je saradnju sa Incision BiH kao ambasador ispred Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Saradnja sa Incision BiH ostvarena je sa profesorima i studentima Medicinskog fakulteta u cilju promovisanja i saradnje sa drugim fakultetima u Istočnoj Evropi.