Doc. dr Suad Keranović – rezultati kolokvijuma


Farmakologija sa toksikologijom

Redni broj Broj indeksa Broj bodova
1. 031/23-S/V 17
2. 036/22-FT/V 17
3. 003/22-RA/V 17
4. 005/23-S/V 16
5. 019/23-S/V 16
6. 035/23-ST 15
7. 038/23-S/V 15
8. 011/23-S/V 14
9. 003/22-FA 14
10. 012/23-S/V 14
11. 002/22-RA/V 14
12. 041/23-S 14
13. 020/23-ST 14
14. 010/22-FA 14
15. 021/23-S/V 12
16. 018/23-S/V 12
17. 025/23-RA 12
18. 045/23-S/V 12
19. 017/22-FA 11
20. 014/22-FA 11
21. 016/23-S/V 11
22. 006/23-S/V 11
23. 016/22-FA 11
24. 024/23-S/V 11
25. 042/23-RA 10
26. 001/22-ST 10
27. 034/23-S/V 10
28. 031/23-ST 9
29. 035/23-S/V 9
30. 002/22-RA 9
31. 033/23-S 8
32. 022/22-RA/V 7
33. 037/23-S/V 6
34. 006/22-ST 5
35. 012/22-FT 4
36. 008/22-FT 4
37. 011/21-FA/V 3
38. 005/22-FT 0
39. 022/23-S 0

Doc. dr Mirsad Nalić – rezultati kolokvijuma


Monetarna ekonomija – kolokvij održan, 24.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Broj bodova
1. 005/23-MP 15
2. 004/23-MT/V 15
3. 001/23-OSE/V 15
4. 008/21-OSE/V 15

Ekonomska politika – kolokvij održan, 24.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Broj bodova
1. 004/23-OP 15

Ovjera ljetnog semestra


Obavještavamo studente da će se ovjera ljetnog semestra akademske 2023/24. godine vršiti u periodu od 03.06.2024. do 17.06.2024. godine.

Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom (Obrazac SL, vidjeti na stranici u Obrascima za studente Obrazac SL – Semestralni list (I ciklus studija)Obrazac SL – Semestralni list ( II i III ciklus studija) ).

U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u ljetnom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke koji se traže.

Napominjemo da su studenti dužni da izmire svoje finansijske obaveze prije početka ispita i ovjere semestra.

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla želi vam mnogo uspjeha na predstojećim ispitnim rokovima.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 27.05.2024. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Specifičnost onkološke terapije na oralna tkiva“ kandidata Haruna Suljkanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.