Doc. dr Mirsad Nalić – rezultati kolokvijuma


Monetarna ekonomija – kolokvij održan, 24.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Broj bodova
1. 005/23-MP 15
2. 004/23-MT/V 15
3. 001/23-OSE/V 15
4. 008/21-OSE/V 15

Ekonomska politika – kolokvij održan, 24.05.2024. godine.

Redni broj  Broj indeksa Broj bodova
1. 004/23-OP 15