Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Neželjeni efekti antibiotika i liječenje respiratornih bolesti“ kandidatkinje Anele Arnautović, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Fraktura skeleta srednje etaže lica“ kandidata Dominika Piljića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Impaktirani zubi“ kandidata Emraha Sakića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Magnentna rezonanca u detekciji malignih tumora mozga“ kandidatkinje Zehrije Hasić, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Radiologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 28.03.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uloga i značaj revizije u javnom sektoru kandidatkinje Elde Pavljašević, studentice II ciklusa studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.