Prof. dr Jasminka H. Halilović


Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 20.02.2023. godine.

Redni broj

 

Prva parcijala

Seminarki rad

Završni ispit 19.1.2023.

Kolokvij

Završni ispit 20.2.2023

 

BR.INDEKSA

BROJ BODOVA

 

 

 

 

1.        

011-22-FA

14

15

35

10

 

2.        

004-20-MF

15

20

 

5

 

3.        

015-20-ST

15

 

47

 

 

4.        

004-21-SI

15

 

36

 

 

5.        

 

 

15

 

 

 

6.        

005-20-MF

15

15

40

10

 

7.        

 

 

15

28

 

 

8.        

009-20-MF

15+

20

40

10

 

9.        

002-21-ST

 

 

35

 

 

10.    

027-21-S

10

15

46

10

 

11.    

001-20-FA

13

15

44

5

 

12.    

 

 

15

 

 

24

13.    

013-21-S

8,5

15

33

 

 

14.    

010-21-S

9,5

 

38

 

 

15.    

 

 

 

 

 

 

16.    

008-20-MF

14

20

42

10

 

17.    

28-21-S

 

 

 

 

26

18.    

001-21-MF

13

15

 

 

 

19.    

017-22-FA

12

20

33

 

 

20.    

006-21-S

11

15

46

 

 

21.    

 

 

15

33

 

 

22.    

009-22-FA

13

20

41

 

 

23.    

004-21-S

10

15

43

10

 

24.    

 

 

20

 

 

 

25.    

009-21-ST

11

 

30

 

 

26.    

 

 

15

45

 

 

27.    

003-21-SI

8

15

45

 

 

28.    

003-21-S

 

 

42

 

 

29.    

013-21-FA

13,5

15

35

 

 

30.    

017-21-S

7,5

 

21

 

4

31.    

011-22-MF

 

 

41

 

 

32.    

018-21-S

13

 

39

 

 

33.    

001-20-MF

15

15

 

10

40

23.

005-22-MF

15+

20

40

10

 

24.

010-21-SI

12

 

45

 

 

25.

 

 

 

 

 

20