Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.03.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Proizvodnja krema za njegu kože“ kandidatkinje Elme Halilović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 14.02.2023. godine do 28.02.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-101-1/23 od 10.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 16.03.2023. godine sa početkom u 15:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Terapija dubokog karijesa“ kandidatkinje Ajle Kasumović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 14.02.2023. godine do 28.02.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-102-1/23 od 10.03.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 17.03.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.