Prof. dr Azijada Beganlić


Rezultati ispita održanog 09.6.2022.godine

“Uvod u zdravstvenu njegu”
 
        Br. indeksa                                          Ocjena
1. 026/21-S/V                                                  7
2. 004/21-S/V                                                  7
3. 010/21-S/V                                                  9
4. 012/21-S/V                                                  9
5. 027/21-S/V                                                  8
6. 018/21-S/V                                                  6
7. 028/21-S/V                                                  8
8. 019/21-S/V                                                  8
9. 006/21-S/V                                                  7
 
“Higijena”
 
       Br. indeksa                                         Ocjena
1. 008/21-VPU/V                                            9
2. 002/21/VPU                                                6
3. 016/21-VPU/V                                            8
 
 

Prof. dr Nenad Avramović


Rezultati ispita od 8. juna 2022. godine:

Međunarodno javno pravo
1. 07/21-OP/v                          5 (pet)
2. 4/21-OP                     5 (pet)
3. 02/18-P                     5 (pet)
4. 10/19-BP                    6 (šest)
 
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
1.  7/18-OP                     7 (sedam)
2.  6/21-OP                     5 (pet)
3.  1/21-OP                     5 (pet)

POSLOVNO PRAVO
1.  9/18-OP                      6 (šest)
2.  6/21-OP                      6 (šest)
3.  1/21-OP                      5 (pet)
4.  8/18-OP                      6 (šest)
 
SAOBRAĆAJNO PRAVO
1. 9/18-BS            5 (pet)
 

Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 10.06.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom Uloga i značaj sigurnosti saobraćaja u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine“, kandidatkinje Samre Mujkić, studentice II ciklusa studijskog programa Saobraćaj kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 26.05.2022. godine do 09.06.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-117-1/22 od 10.06.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 11.06.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.