Prof. dr Jasminka Sadadinović


REZULTATI SPITA IZ ORGANSKE HEMIJE ODRŽANOG 24.06.2022.G

 

REDNI BROJ

BROJ INDEKSA

OCJENA

1

001/20-FA

8

2

003/21-SI

7

3

010/21-SI

7

4

017/20-SI

7

UPIS OCJENA  SRIJEDA 11,30h.

                                                 

                                                                                  

Prof. dr Jugoslav Stahov


Statistička fizika – ispit rađen 23.06.2022. godine.

 redni br.  br.indeksa ocjena
1. 021/20-MiF/V 8
2. 005/19-MiF 9
3. 016/20-MiF/V 8