Prof. dr Mithat Tabaković


Interna medicina- ispit rađen 16.06.2022. godine

        br.indeksa                   ocjena

 1. 012/20-S/V                      8
 2. 020/20-S/V                      8
 3. 045/20-S/V                      7
 4. 016/20-S/V                      8
 5. 016/21-S/V                      8
 6. 015/20-S/V                      9
 7. 024/21-S/V                       7
 8. 025/20-S/V                      6
 9. 021/20-S/V                       7   
 10. 026/20-S/V                     7
 11. 018/20-S/V                      8
 12. 006/20-ST                       5
 13. 010/20-FA                       5
 14. 001/20-FA                       7
 15. 015/20-ST                       7
 16. 014/20-ST                       5
 17. 003/20-ST                       7
 18. 010/20-S/V                     8
 19. 011/20-S/V                      7 
 20. 014/21-S                           7

 

Klinička propedeutika II – ispit rađen 16.06.2022. godine

         br.indeksa                  ocjena

 1. 008/19-MF                     5

 

Njega internističkih bolesnika – ispit rađen 17.06.2022. godine

         br.indeksa                  ocjena

 1. 011/20-S/V                     6
 2. 010/20-S/V                    8
 3. 014/21-S                        6
 4. 015/20-S/V                    8
 5. 016/21-S/V                    6
 6. 025/20-S/V                    5
 7. 012/20-S/V                     8
 8. 045/20-S/V                    7
 9. 024/21-S/V                     6
 10. 026/20-S/V                   6
 11. 016/20-S/V                    8
 12. 018/20-S/V                    8
 13. 020/20-S/V                    8
 14. 021/20-S/V                     8