Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 19.05.2022. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom “Specifičnosti anestezije u laparoskopskoj hirurgiji žučne kesice” kandidata Almira Sakića, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 04.05.2022. godine do 18.05.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-38-1/22 od 19.05.2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 20.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u velikom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.