Posjeta studenata Forenzike laboratorijima za forenzička vještačenja MUP-a Tuzlanskog kantona


Dana 05.05.2022. god studenti Pravnog fakulteta odsjek Forenzika, EU “Kallos” Tuzla, sa studijskih nastavnih predmeta Forenzička hemija i toksikologija i Forenzička fizička hemija u pratnji  prof. dr.sc. Ranke Kubiček,  prof. dr.sc. Jasminke Sadadinović  i mr.sc. Alme Jusufović posjetili su MUP Tuzlanskog kantona i upoznali se sa poslovima forenzičara u različitim oblastima.

Tom prilikom studenti su se upoznali sa poslovima i zadacima forenzičara u realnim uslovima. Prezentaciju povezivanja teoretskih osnova i praktičnog vještačenja dokaza, te upoznavanje sa potrebnom laboratorijskom opremom, u svojim oblastima prezentirali su: Šahin Hajdarević, šef odsjeka za kriminalističku tehniku i vještak za hemijska ispitivanja, Hidajet Hasanbašić, vještak za grafološka vještačenja i poligrafska ispitivanja, Almir Ramić, vještak za balističko-mehanoskopska ispitivanja i Bašić Elvir, kriminalistički tehničar.

Studenti su sa velikim interesovanjem pratili sve prezentirano i smatraju ovu posjetu izuzetno korisnom u procesu njihove edukacije, sa posebnim naglaskom na praktičnim iskustvima u rješavanju realnih kriminalističkih događaja.

Nadamo se daljoj saradnji u ovoj oblasti sa MUP-om Tuzlanskog kantona i zahvaljujemo gospodinu Kormanu, direktoru i prof. Izudinu Šariću na velikoj pomoći oko realizacije ove posjete.