Prof. dr Suad Keranović -rezultati testa iz Farmakologije


MEDICINSKI FAKULTET

FARMAKOLOGIJA SA TOKSIKOLOGIJOM

 REZULTATI ZAVRŠNOG TESTA

Br. indexa

Broj bodova

004/19MF

15

012/19-MF

14

014/19-MF

11

009/19-MF

8

001/19-MF

8

017/19-MF

7

019/19-MF

7

008/19-MF

7

006/19-MF

6

014/2?

5

015/19-MF

5

003/19-MF

3