Zaštita od zračenja – rezultati ispita;17.01.2020.god.


NAPOMENA: Studenti su dužni da urade seminarski rad te isti pošalju putem e – maila ili donesu profesoru, tek kada seminarski rad bude pozitivno ocjenjen studenti stiču pravo na upis ocjene u indeks.

mjera
0% 55% 5
56% 65% 6
66% 75% 7
76% 85% 8
86% 95% 9
96% 100% 10

 

r.br. br.indexa seminar bodovi postotak ocjena prosjek prijedlog
1. 018/19-RA/v 8 30 77% 8 8 8
2. 015/19-RA/v 9 30 79% 8 8,5 9
3. 036/19-RA/v 10 35 90% 9 9,5 10
4. 006/19-RA/v   25 66% 6 3 3

 

Osnovi fizike u forenzici – rezultati ispita;17.01.2020.god.


NAPOMENA: Studenti su dužni da urade seminarski rad te isti pošalju putem e – maila ili donesu profesoru, tek kada seminarski rad bude pozitivno ocjenjen studenti stiču pravo na upis ocjene u indeks.

mjera
0% 55% 5
56% 65% 6
66% 75% 7
76% 85% 8
86% 95% 9
96% 100% 10

 

  pismeni ispit
r.br. br. indexa seminar bodovi postotak ocjena prosjek prijedlog
1. 011/19-FO/v   30 91% 9 4,5 5
2. 009/19-FO/v   28 85% 8 4 4
3. 001/19-FO   32 97% 10 5 5

PROMOCIJA KNJIGE OSNOVE ZDRAVSTVENOG PRAVA


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla, u organizaciji ovog Univerziteta i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona, dana 29.01.2020. godine održana je promocija knjige Osnove zdravstvenog prava. Autori udžbenika su akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, preminula doc. dr. Dženeta Hadžić, i doc. dr. Albina Fazlović. O knjizi su govorili prof. dr. Harun Brkić, predsjednik Ljekarske komore TK, prof. dr. Adi Rifatbegović, prodekan Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, prof. dr. Mithat Tabaković, dekan Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, i akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, dekan Medicinskog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Autori knjige naglasili su da je udžbenik rađen prema nastavnom planu i programu Fakulteta zdravstvenih nauka, namjenski za predmet Zdravstveno pravo koji se izučava na ovom Fakultetu. Pored toga, udžbenik može da koristi i praktičarima. Prije svega, ovdje se misli na ljekare koji u obavljanju svoje djelatnosti često iskazuju potrebu za jednom knjigom koja bi obuhvatila sve najvažnije pozitivne propise iz oblasti zdravstvenog prava. Knjiga se sastoji od 6 poglavlja i ima 206 stranica (u prvom dijelu obrađen je TEORIJSKO – METODOLOŠKI PRISTUP; u drugom dijelu – ZDRAVSTVENI RADNICI I PACIJENTI; u trećem dijelu – obrađena su LJUDSKA PRAVA I SLOBODE zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine; u četvrtom dijelu – ukazano je na ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU u Bosni i Hercegovini; u petom dijelu – dat je razvoj ZDRAVSTVENIH USTANOVA, i u šestom dijelu – obrađena je problematika korupcije i to u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine).

Udžbenik Osnove zdravstvenog prava obrađuje materiju zdravstvenog prava – posebnu granu prava koja se odnosi na zdravstvenu djelatnost, što znači da se u ovom polju susreću pravo i medicina i teže jednom zajedničkom cilju. Cilj im je očuvanje najvrednijih dobara čovjeka, života, zdravlja, tijela i ljudskog dostojanstva, koji, kako znamo, i predstavljaju najveću vrijednost.

Udžbenik je jedinstven iz više razloga. Prvo, jedinstven je po tome što obrađuje propise iz ove grane prava na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, što podrazumijeva propise države Bosne i Hercegovine, propise entiteta i Brčko distrikta. Drugo, u Bosni i Hercegovini nije nikada do sad izdata knjiga iz zdravstvenog prava, tako da je ovo prva knjiga sa ovim predmetom izučavanja.

Klinička propedeutika II – rezultati ispita;23.01.2020.god.


NAPOMENA: Usmeni dio ispita održat će se 06.02.2020.godine sa početkom u 13:00 h.

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 019/17-MF   USMENI
2. 013/19-MF   USMENI
3. 013/17-MF 60 6
4. 012/17-MF 30 5
5. 003/17-MF 30 5
6. 007/17-MF 70 7
7. 009/17-MF 65 7
8. 005/17-MF   USMENI
9. 006/17-MF 65 7
10. 011/17-MF 65 7
11. 010/19-MF   USMENI

Matematika III – rezultati ispita;29.01.2020.god.


Na usmeni dio ispita mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. 018/19-GRO/v
 2. 020/18 -GRO
 3. 026/18-GRO
 4. 016/18 -ARH
 5. 001/18-GGE
 6. 009/18 GRO/v
 7. 037/18-GRO
 8. 006/18 -GRO
 9. 029/18-ARH
 10. 025/18 -GRO
 11. 041/19-MIF/v

Usmeni dio ispita će se održati u srijedu 12.02.2020. god u 16 h