Klinička propedeutika II – rezultati ispita;23.01.2020.god.


NAPOMENA: Usmeni dio ispita održat će se 06.02.2020.godine sa početkom u 13:00 h.

R.br. Br.indeksa Br.bodova Ocjena
1. 019/17-MF   USMENI
2. 013/19-MF   USMENI
3. 013/17-MF 60 6
4. 012/17-MF 30 5
5. 003/17-MF 30 5
6. 007/17-MF 70 7
7. 009/17-MF 65 7
8. 005/17-MF   USMENI
9. 006/17-MF 65 7
10. 011/17-MF 65 7
11. 010/19-MF   USMENI

Matematika III – rezultati ispita;29.01.2020.god.


Na usmeni dio ispita mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 1. 018/19-GRO/v
 2. 020/18 -GRO
 3. 026/18-GRO
 4. 016/18 -ARH
 5. 001/18-GGE
 6. 009/18 GRO/v
 7. 037/18-GRO
 8. 006/18 -GRO
 9. 029/18-ARH
 10. 025/18 -GRO
 11. 041/19-MIF/v

Usmeni dio ispita će se održati u srijedu 12.02.2020. god u 16 h

 

Opšta fizika – rezultati ispita;18.01.2020.god.


Bodovna raspodjela:

Br.bodova Ocjena
55 – 64 6
65 – 74 7
75 – 84 8
85 – 94 9
95 – 100 10

 

R.br. Br.indeksa Br.bodova
1. 008/19-MrMiF/v 15
2. 015/19-MrMiF/v 55
3. 010/19-MrMiF/v 58
4. 013/19-MrMiF/v 0
5. 011/19-MrMiF/v 75
6. 017/19-MrMiF/v 55
7. 009/19-MrMiF/v 65
8. 012/19-MrMiF/v 67
9. 023/19-MrMiF/v 30
10. 007/19-MrMiF/v 30
11. 010/19-MrMiF/v 35
12. 011/19-MrMiF/v 67

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka – STRUČNA PRAKSA (UKC Tuzla)


Obavještavaju se studenti Fakulteta zdravstvenih nauka koji su prijavili obavljanje stručne prakse na UKC Tuzla da će se u ponedjeljak 03.02.2020.godine sa početkom u 11:00 h održati uvodno predavanje u Velikom amfiteatru Klinike za interne bolesti. Studenti su sa sobom obavezni ponijeti validnu sanitarnu knjižicu, akreditaciju i čistu opremu za ulazak na UKC Tuzla.