Sretna Nova 2020. godina


Sretnu i uspješnu Novu 2020. godinu, svim studentima, njihovim porodicama, nastavnicima i saradnicima , kao i ostalim građankama i građanima želi kolektiv Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra akademke 2019/20. godine


Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra akademske 2019/20. godine vršiti u periodu od 13.01. do 26.01.2020. godine.

Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom (Obrazac SL, vidjeti na stranici u Obrascima za studente Obrazac SL – Semestralni list (I ciklus studija)Obrazac SL – Semestralni list ( II i III ciklus studija) ).

U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao i ostale podatke koji se traže.

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla želi vam mnogo uspjeha na predstojećim ispitnim rokovima.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla.

Mikrobiologija sa parazitologijom – predispitne obaveze (rezultati)


BROJ

INDEKSA

I par.

14.11.2019.

II par.

19.12.2019.

SEMI

NAR

KOLOK

VJEŽBE

19.12.2019.

 

 

 

 

 

010-17-FA

7,5

 

 

 

006-17-MF

9

1

15

 

018-19-FA

8

0,5

 

 

033-19-S

3,5

1,5

15

 

012-17-MF

8

4,5

 

 

012-17-FA

5

 

 

 

032-18-S

 

 

15

 

005-18-S

2,5

 

 

 

033-18-FA

2,5

 

 

 

032-17-FA

 

 

 

 

034-17-FA

9

 

 

 

013-17-MF

11

9

15

5

010-18-ST

6

1,5

15

 

033-18-FA

5

11

15

 

045-18-FA

12,5

 

15

 

019-17-MF

10,5

5

 

5

031-18-ST

2,5

0,5

15

 

031-19-SI

 

NEČITKO

15

 

K.E.

9

1,5

 

 

008-17-FA

3

0

 

 

011-17-MF

12

10,5

15

5

014-18-S

8

2

 

 

005-17-MF

15

3

 

5

007-17-MF

11

2

15

 

026-18-S

 

 

15

 

012-18-S

10

0,5

 

 

024-18-S

5

 

 

 

009-17-MF

7

0,5

 

 

003-17-MF

6

0,5

 

 

013-19-MF

11

 

15

 

S.M

5,5

 

 

 

006-18-ST

6,5

1,5

 

 

010-17-MF

 

 

 

 

004-17-MF

4,5

2,5

15

 

023-18-S

7

0

 

 

011-18-S

6

0,5

 

 

026-18-S

7

13,5

 

 

032-18-S

 

 

15

 

Oralna hirurgija I – rezultati kolokvijalnog ispita


Kolokvijalni ispit položili su:

R.broj Br. indeksa
1. 025/16-ST
2. 014/16-ST
3. 044/16-ST
4. 037/16-ST
5. 008/16-ST
6. 009/16-ST

Studenti koji su dužni dostavit Semniarski rad:

1. 067/16-ST
2. 039/16-ST
3. 016/16-ST