Doc.dr Dario Galić – literatura


Obavještavaju se studenti da se literatura i pitanja za spremanje ispita kod doc.dr Dario Galić mogu pronaći na donjem linku:

http://www.mefos.unios.hr/~galic/b-t/off.htm

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE


Obavještavaju se studenti Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla, da su u skladu sa Odlukom o visini školarine za akademsku 2019/20. godinu, dužni izmiriti polovinu školarine, kako bi mogli pristupiti polaganju ispita na januarsko – februarskom ispitnom roku.