Infektologija i pridružena njega- rezultati testa


Rezultati testa održanog 14.12.2021. godine

 1. 020/19-S/V                    13 bodova
 2. 022/19-S/V                    15 bodova
 3. 004/19-S/V                    14 bodova
 4. 008/19-S/V                    13 bodova
 5. 032/19-S/V                    12 bodova
 6. 023/19-S/V                    12 bodova
 7. 013/19-S/V                    14 bodova
 8. 016/19-S/V                    14 bodova
 9. 044/20-S/V                    14 bodova
 10. 024/19-S/V                    14 bodova
 11. 006/20-S/V                    14 bodova
 12. 001/19-S/V                    14 bodova
 13. 036/20-S/V                    15 bodova
 14. 002/19-S/V                    15 bodova
 15. 016/21-S/V                    11 bodova
 16. 029/19-S/V                    13 bodova
 17. 019/19-S/V                    11 bodova
 18. 007/20-S/V                    14 bodova
 19. 005/20-S/V                    14 bodova
 20. 003/19-S/V                    14 bodova
 21. 009/20-S/V                    14 bodova
 22. 043/19-S/V                    14 bodova
 23. 017/19-S/V                    11 bodova

Ispit su položili studenti koji imaju 8 i više bodova.                                   

                                               Prof. dr Sead Ahmetagić