Dr Adnan Behrem – vježbe


Obavještavaju se studenti da će Dr Adnan Behrem održati 11.05.2021. godine vježbe Interne medicine za studente 4. godine u 16:00h.

Vježbe iz Kliničke propedeutike za studente 3. godine, održati će se u 12:15h.