Doc.dr Semir Mešanović


Obavještavaju se studenti da će se do daljnjeg odgoditi praktična nastava iz predmeta Osnove laboratorijske dijagnostike, a ista će biti nadoknađena kada se za to steknu uslovi. U terminima vježbi biti će održana online predavanja.