Prof. dr Sead Ahmetagić


Rezultati završnog ispita iz Infektologije i pridružene njege održanog 18.01.2022.godine

       broj indeksa                broj bodova

 1. 044/20-S/V                        10
 2. 039/19-S/V                        13
 3. 032/19-S/V                        10
 4. 008/19-S/V                        14
 5. 001/19-S/V                        12
 6. 019/19-S/V                         2
 7. 016/19-S/V                         14
 8. 017/19-S/V                         14
 9. 022/19-S/V                         15
 10. 023/19-S/V                         14
 11. 013/19-S/V                         12
 12. 007/20-S/V                         15
 13. 016/21-S/V                         10
 14. 002/19-S/V                         13
 15. 003/19-S/V                          11
 16. 043/19-S/V                           9
 17. 006/20-S/V                          15
 18. 004/19-S/V                          14

Test I su položili studenti koji imaju 8 i više bodova.