Prof. dr Nikola Ilanković


Neurologija i psihijatrija sa medicinskom psihologijom – ispit održan 20. 04.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova  Ocjena
1. 008/20-ST 70 7