Prof. dr Mithat Tabaković – rezultati ispita


Interna medicina – ispit održan 20.09.2023. godine. 

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 003/19-MF <50 5
2. 014/20-MF <50 5
3. 009/19-MF <50 5
4. 004/20-MF <50 5