Prof. dr Mithat Tabaković


Metodologija naučnog istraživanja – ispit održan 10.02.2023.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 005/22-DrBMZ/V 8
2. 001/20-DrBMZ 8
3. 003/22-DrBMZ/V 8
4. 003/18-FA/V 8
5. 019/18-FA 9

Klinička propedeutika II – ispit održan 10.02.2023.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/20-MF 5
2. 013/20-MF 7

Interna medicina – ispit održan 10.02.2023.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 014/22-MF 8