Prof. dr Jugoslav Stahov – rezultati ispita


Fizika sa biofizikom – ispit održan, 17.04.2024. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 012/23-S/V 6
2. 018/23-S/V 7
3. 034/23-S/V 7
4. 011/23-S/V 6
5. 002/23-S/V 6
6. 038/23-S/V 6
7. 016/23-S/V 6
8. 037/23-ST 6
9. 035/23-S/V 6
10. 013/23-ST 6
11. 024/23-ST 6