Prof. dr Jasminka Sadadinović


Organska hemija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 039/22-FA/V 58 6
2. 011/18-FA 43 5
3. 008/21-FA 40 5
4. 007/21-FA/V 28 5
5. 001/18-FA/V 46 5

Farmakognozija – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 76 8
2. 009/22-FA 78 8

Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 22.06.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 017/22-FA 69 7