Prof. dr Jasminka Sadadinović


Dizajniranje i sinteza lijekova – ispit obavljen 14.04.2022.godine

  1. 034/18-FA                       7
  2. 033/18-FA                       8
  3. 010/17-FA                       8

Farmaceutska tehnologija – ispit obavljen 15.04.2022.godine

  1. 033/18-FA                       6