Prof.dr Izudin Tanović- Završni kolokvij iz Kinezimetrije


REZULTATI – Završni kolokvij sa pred ispitnim obavezama od 09.12.2021.

KINEZIMETRIJA / II godina/ I ciklus / Studijski program Fizioterapija i radna terapija

Broj ind.

Prisutnost

na nastavi

Aktivnost na nastavi

Seminarski

rad

Prezentacija

seminarskog rada

Pismeni 

min.broj bodova 40

UKUPNO

bodova

OCJENA

002/20 FT

5

5

10

10

42,5

72,5

D/7

/20FT

4

3

8

8

40,5

63,5

E/6

 NAPOMENA: Svi studenti, koji žele da izvrše uvid u svoje pismene radove mogu to uraditi u zakazanom terminu narednog ispitnog roka, nakon završetka ispita.

Brčko, 09.12.2021.                                                   Prof.dr Izudin Tanović