Prof. dr Albina Fazlović


Rezultati drugog kolokvijuma iz Upravnog prava održanog 31.05.2023. godine.

R. br.

Br. indeksa

Brojčana ocjena

Slovna ocjena

Opisna ocjena

1.

003/20- OP/v

8

C

Prosječan

2.

007/20-OP/v

8

C

Prosječan

3.

004/20-OP

7

D

Uopšteno dobar

4.

004/17-OP

7

D

Uopšteno dobar