Poziv za podnošenje prijava za UNESCO/PhosAgro/IUPAC grantove za istraživačke projekte iz zelene hemije


Poštovani,

U prilogu dostavljamo dopis UNESCO-a u vezi sa otvorenim konkursom za UNESCO/PhosAgro/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije za 2023. godinu.

Detaljne informacije su u prilogu.

 

Prijava-za-UNESCO