Poreski sistemi


Poreski sistemi – rezultati kolokvijuma.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 009/22-MP/V 70 7