Obavještenje za javnost Tehničkog fakulteta za dan 07.11.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Evidencija komunalnih elektroenergetskih vodova“ kandidata Jure Begića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.09.2022. godine do 22.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-263-1/22 od 04.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 10.11.2022. godine sa početkom u 12:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na magistarski rad nazivom „Uspostava homogenog polja stalnih geodetskih točaka“ kandidata Damira Leke, studenta magistarskih studija na studijskom programu Geodezija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.09.2022. godine do 22.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Tehničkog fakulteta rješenjem broj: 04/04-264-1/22 od 04.11.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 10.11.2022. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.