Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 07.01.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Stavovi i strahovi od matematike kod učenika u osnovnim školama“ kandidatkinje Alme Mehić Palić, studentice II ciklusa studija studijskog programa Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.