Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 25.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Uloga liječnika obiteljske medicine u liječenju dijabetes melitusa tip 2“ kandidata Franka Mrkića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Medicina, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 07.12.2023. godine do 21.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Medicinskog fakulteta rješenjem broj: 04/05-387-1/23od 22.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 27.12.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.