Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 17.11.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom „Konverzija laparoskopske u klasičnu holecistektomiju” kandidata Bakira Helića, studenta doktorskog studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-1562-1/23 od 16.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 18.11.2023. godine sa početkom u 10:30 sati u malom  amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.