Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 25.12.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Struktura i uticaj antropoloških karakteristika na specijalni džudo fitnes test“ kandidata Igora Paskoskog, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 09.12.2023. godine do 23.12.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-1657-1/23 od 25.12.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 27.12.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u malom amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.