Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 23.04.2021. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom ,,Upotreba dodataka prehrani sportista i rekreativaca” kandidata Vehida Mahmutovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.