Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Značaj komunikacijskih vještina u timskom radu medicinskih sestara i zadovoljstvo pacijenata kandidatkinje Arijalde Pjević, studentice magistarskih studija na studijskom programu Sestrinstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.11.2021. godine do 08.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-693-1/21 od 17.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 22.12.2021. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.