Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.12.2021.godine


I

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom „Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“ kandidatkinje Halide Mahmutbegović, studentice doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 02.12.2021. godine do 16.12.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-694-1/21 od 17.12.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 22.12.2021. godine sa početkom u 16:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.