Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.10.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Saradnja porodičnog ljekara i farmaceuta u primjeni prirodnih lijekova“ kandidatkinje Šejle Bašić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.07.2022. godine do 02.08.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-456-1/22 od 19.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 26.10.2022. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Saradnja porodičnog ljekara i farmaceuta u upotrebi homeopatskih lijekova“ kandidata Denisa Dedića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 19.07.2022. godine do 02.08.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-455-1/22 od 19.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 26.10.2022. godine sa početkom u 14:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.