Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 07.01.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Pretprotetska priprema pacijenta kod totalne bezubosti“ kandidatkinje Amine Mujkanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

 

II

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Upalna stanja maksilofacijalne regije“ kandidatkinje Amre Nuhanović, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.