Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 03.10.2022.godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Relacije između morfoloških karakteristika i situacijskih motoričkih sposobnosti rukometaša“ kandidata Pere Medaka, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-396-1/22 od 01.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 04.10.2022. godine sa početkom u 13:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.