Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 16.09.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Budžet grada Tuzle za fiskalnu 2021. godinu kandidatkinje Aleksandre Ivković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.