O B A V J E Š T E NJ E za studente i svršene studente


Obavještavamo studente, svršene studente, kao i sva ostala zainteresovana lica da će dana 16/17. maja 2022. godine biti upriličena posjeta Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove o eksternoj evaluciji Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Podsjećamo da je Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla podnio Ministarstvu obrazovanja i nauke TK zahtjev za dobijanje institucionalne akreditacije u maju 2018. godine. U postupku akreditacije jedan od preduslova je i posjeta ove Komisije. U roku od 30 dana od završetka posjete, Komisija podnosi izvještaj Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH. U smislu Zakona o visokom obrazovanju TK, Ministarstvo će, na osnovu preporuke Agencije, kojom je utvrđen ishod akreditacije, donijeti rješenje o akreditaciji. Do izdavanja rješenja o akreditaciji, na snazi je rješenje o početnoj akreditaciji, koje je Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla izdalo Ministarstvo obrazovanja i nauke TK.

Očekujemo da će svi članovi menadžmenta Univerziteta, nastavnici i saradnici, studenti, kao i svršeni studenti članovi Alumni organizacije, dati svoj doprinos da se ovaj postupak završi pozitivno i da se naš Univerzitet prikaže u najboljem svjetlu.