Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentovan udžbenik „Baze podataka u primjeni“


Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla dana 28.02.2024. godine prezentovan je univerzitetski udžbenik „Baze podataka u primjeni“ autora prof. dr Adisa Rahmanovića, prof. dr Halida Žigića i prof. dr Mladena Dobrića, uz veliko prisustvo uglednih ličnosti građana i studenata.

Ova knjiga sadrži 340 stranica, obrađen je značajan broj slika, dijagramskih prikaza ID tabela, satkan u 10 poglavlja sa nizom podnaslova koji opisuju, analiziraju, objašnjavaju i preporučuju funkcionisanje sistema baze podataka u primjeni.

Ovako koncizan sistem podnaslova autori prepoznaju kao ključan u opstanku i tendenciji napredovanja baze podataka koji predstavljaju skup organizovanih podataka sa sistemom za upravljanje bazom podataka čiji je glavni cilj da se olakša rad korisnicima koji će da poboljšaju efikasnost u izvršenju aktivnosti.

Stuktura rada prati savremeni metodološki opus, primjenom savremenih metoda, te tehnike koje se temelje ne preciznom opisu, analizi kao i diskusiji.

Baze podataka u primjeni, kao što autori Prof. dr Adis Rahmanović, Prof. dr Halid Žigić i Prof. dr Mladen Dobrić ukazuju i predstavljaju: „baze podataka kao jedan od stubova procesa informatizacije nekog poslovanja jer sve interne i eksterne podatke treba brzo da se obrade i da se kao takvi pretvore u korisne informacije“.

Savremeni naučni diskurs prilagođava se istraživajući brojne nepoznate podatke koji su međusobno povezani i pohranjeni u bazi i to u nezavisnom obliku o vrstama aplikacija koje ih koriste.

Tako pohranjeni podaci će predstavljati bazu podataka samo ako postoji jasan model podataka ili podatkovna šema.

Ova knjiga ima svoju originalnost koja se ogleda u pružanju jednog dijela takvih odgovora, istovremeno propitujući se kroz samokritičnost i provjere vlastite autentičnosti. Upravo takva samokritičnost i provjera vlastite autentičnosti knjiga „Baze podataka u primjeni“ originalnom.

Podaci koji su sadržani u radu, pored onih koji su korišteni kao prikaz, uz jasno citiranje i postavljanje izvora, čiji su citati preuzimani, veći dio podataka čime iskustvo, spoznaje i nove kognitivnosti autora.

Prezentaciji ove knjige pored ostalih prisustvovala je i prof. dr Jasminka Sadadinović, dekan Tehničkog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla. U svome nadahnutom veoma stručnom obraćanju prof. dr Jasminka Sadadinović istakla je važnost ove knjige koja je odlukom senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla prihvaćeno kao udžbenička literatura.

Prof. dr Izet Banda kao jedan od recezenata ove knjige naglasio je:

Sadržaj ove knjige primarno se može da svrsta u okviru kvalitetne paradigme, što odgovara samom naslovu knjige, kao i  procesima te metodologiji korištenoj u obradi svih naslova i podnaslova. Modeli baze podataka su specifične teorije pomoću kojih se projektuje konkretno baza podataka ili informacioni sistem.

Doc. dr Dario Galić, kao drugi recezent knjige „Baze podataka u primjeni“ istakao je definiciju osnovnih pojmova razlažući ih na sitne detalje i poredeći ih sa definicijama drugih autora iz ove oblasti.

Ovdje je bitno napomenuti, a što ističu recezenti knjige „Baze podataka u primjeni“ da je izražena jasna distinkcija između sličnih pojmova koji su u odrađenim naučnim diskusijama smatraju sinonimima.

Takvi pojmovi u ovoj knjizi nailaze na naučni novitet, poput jasne distinkcije između „Baze podataka u primjeni“ i detaljnog opisa sadržaja knjige, kao i postavljanja odgovarajuće pretpostavke pred čitaoce.

Knjiga je nedvojbeno djelo trojice naučnika i stručnjaka koje krasi konzumacija dugogodišnjeg praktičnog iskustva u oblasti informatike i drugim oblastima vezanih za baze podataka i njigovu primjenu.

Na osnovu takvog pogleda i stajališta, jasnih i preciznih objašnjenja radi se o naučnom originalnom djelu, koje može i treba da posluži ne samo u obrazovno-edukativne svrhe budućih studenata, već primarno u svakodnevnom radu mnogih korporacija kao priručnik i podsjetnik njihovih pozitivnih procesa, istakao je prof. dr Izet Banda kao jedan od recenzenata knjige „Baze podataka u primjeni“.