Mr. Vahid Puškarević – termin kolokvija


Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz predmeta Njemački jezik II kod mr. Vahida Puškarevića održati u petak, 08. decembra 2023. godine u 16.00 sati.