Mr Vahid Puškarević, lektor


Njemački jezik II koji je rađen 16.06.2022.godine

        br. indeksa            broj bodova                ocjena

  1. 001/20-INI                   17,5                         5 (F)